PortofGent.be

Gent

De Gentse Havengemeenschap is een koepelvereniging die gebaseerd is op drie actoren : de bedrijven, de overheden en de vakbonden.

Het voornaamste doel van de Gentse Havengemeenschap is een overlegorgaan te zijn, een forum, waar het havenbedrijfsleven (via VeGHO, en CEPG), de diverse overheden (Havenbedrijf Gent GAB, lokale overheden, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, het federale Bestuur van Maritieme Zaken, en parastatale verenigingen op de diverse niveau’s) en de vakbonden (ABVV, ACLVB, ACV) mekaar ontmoeten, om in open gedachtewisseling mekaars visies te bespreken, om bij voorkeur gezamenlijke standpunten in te nemen, en deze te behartigen waar nodig. Net als bij VeGHO is de belangenbehartiging de kernactiviteit.

De Gentse Havengemeenschap organiseert mede de promotie van de Gentse haven in de eigen regio en verleent, indien nodig, ondersteuning aan de promotie in het buitenland.
Het is de doelstelling van de v.z.w. Gentse Havengemeenschap om de groei van de haven van Gent en haar activiteiten te bevorderen, in de breedste zin van het woord.