Werkgroep Mobiliteit

De hinterlandverbindingen en het verkeer van en naar de haven moet optimaal blijven. Als we het gebied gezond willen houden dan zal in de verschillende vervoersmodi fors moeten worden ge├»nvesteerd. Thema van deze werkgroep is dus de mobiliteit per weg, per spoor en via de binnenvaart, zowel op infrastructureel vlak als qua exploitatie. In het kader van het ROM-project Gentse kanaalzone werd een streefbeeld ontwikkeld over de toekomstige ontwikkeling van de R4 Oost (Kennedylaan) en R4 West, waardoor stelselmatig enkele kruispunten (Skaldenstraat, Langerbruggestraat, …) zullen worden aangepast. Het secretariaat volgt al de commissies daaromtrent en rapporteert aan de Werkgroep. Bijzondere aandacht zal moeten geschonken worden aan de recent geopende Westerscheldetunnel. Ook dossiers zoals de ophoging lijn 55 en 58, herstellingen van (spoor-)bruggen, de Ringvaart en de Sluis van Evergem, of binnenvaart in het algemeen, …worden door de leden van deze werkgroep besproken.

Hieronder vindt u de korte notulen van de werkgroepvergaderingen mobiliteit. U kan ze raadplegen door op de datum te klikken.