Werkgroep Veiligheid

Eén van de meest belangrijkste zaken in een haven is de veiligheid van de mensen die er werken en de bewoners van de omliggende woonwijken. Dit is dan ook de thematiek van deze werkgroep. In praktijk komen daar volgende items aan bod. Bij noodsituaties is een snelle alarmering van alle betrokkenen een noodzaak. Tevens in de gevallen van bijna-calamiteit of niet-gevaarlijke hinder is het aangewezen dat er een centraal meldpunt bestaat. Wij onderzoeken de implementatie van een adequaat alarmeringssysteem. Een ander actueel besproken onderwerp is het invoeren van het veiligheidspaspoort voor (sub-)contractoren, en zo mogelijk het invoeren van een uniform intern noodnummer in alle bedrijven. Op het raakvlak met onze Haventechnische Werkgroep situeren zich de regelgeving en de maatregelen in het kader van International Ship and Port Facility Security Code (ISPS), Port Safety Plan, en aanverwante internationale en Europese richtlijnen.

Hieronder vindt u de korte notulen van de werkgroepvergaderingen veiligheid. U kan ze raadplegen door op de datum te klikken.